ผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP เร่งพัฒนากระบวนการหมักย่อยน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตพื้นที่แม่น้ำโขง ผ่านโครงการของ ITAP-UP

15/8/2563 11:31:05น. 1157
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เจ้าหน้าที่โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) คุณศุภฤกษ์ ขาวแดง (ITA) คุณสันติพันธ์ เฉียบแหลม (ITA) คุณพิมพ์นารา โพธิศาสตร์ (ADM) พร้อมด้วย ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา (SEEN-UP) ได้เข้าเยี่ยม บริษัท เชียงแสนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของกิจการ (Preliminary Analysis) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

บริษัท เชียงแสนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปหลากหลายชนิดทั้งในรูปของผัก ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ ผลไม้ในน้ำเชื่อม เช่น ลูกชิด ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น นอกจากนี้ยังผลิตขิงดอง กระเทียมดอง ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาผลิตที่มีลักษณะแตกต่างกันนั้น ส่งผลให้ค่าความสกปรกในน้ำเสียมีความผันผวนตามฤดูกาลที่ผลิต ส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่บริษัทได้ทำการติดตั้งไว้ไม่สามารถรับภาระบำบัดสารอินทรีย์ที่มีเปลี่ยนแปลงฉับพลัน (Shock load) จึงทำให้ระบบทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังส่งผลให้น้ำเสียที่ผ่านออกจากระบบบำบัดยังไม่มีคุณภาพที่ดีเพียงพอ และมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนสู่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่อยู่ห่างจากโรงงานไม่เกิน 1 กิโลเมตร และอาจนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

ในการนี้ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ได้ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนวิธีเดินระบบบำบัดน้ำเสียฯ และนำข้อมูลที่ได้จากการเข้าสำรวจพื้นที่ไปพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักย่อยน้ำเสียแบบไร้อากาศให้กับผู้ประกอบการผ่าน iTAP-UP

สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามได้ที่
โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail : itap.phayao@gmail.com
สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศุภฤกษ์ ขาวแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศุภฤกษ์ ขาวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
15/8/2563 11:31:05น. 1157
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP เร่งพัฒนากระบวนการหมักย่อยน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตพื้นที่แม่น้ำโขง ผ่านโครงการของ ITAP-UP

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน