อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

20/8/2563 10:39:00น. 1855

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมมอบนโยบาย ขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom

 

การประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้แทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภูมิภาคและเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ รวม 16 มหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป พร้อมทั้งร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมดำเนินงานในการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสร้าง Startup และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ ภายใต้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หรือ NSP ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

โดย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวตอกย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม ที่จะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชน ในภาพรวมของประเทศต่อไปในอนาคต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
20/8/2563 10:39:00น. 1855
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

#มหาวิทยาลัยพะเยา #University_of_Phayao #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน