คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

24/8/2563 11:43:55น. 732
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยรองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายบริการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการและกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

 Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
24/8/2563 11:43:55น. 732
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

#พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน