คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์และการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมที่ 1 สำรวจสถานการณ์และหาคู่เทียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)

24/8/2563 11:46:14น. 1437
สำรวจสถานการณ์และหาคู่เทียบหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการดำเนินการสำรวจสถานการณ์และการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมที่ 1 สำรวจสถานการณ์และหาคู่เทียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) ในวันที่ 19, 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams และสบายเบสท์ โฮเทล จังหวัดพะเยา โดยมีประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

 Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
24/8/2563 11:46:14น. 1437
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์และการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมที่ 1 สำรวจสถานการณ์และหาคู่เทียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)

#สำรวจสถานการณ์และหาคู่เทียบหลักสูตร #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน