รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ในโอกาสตั้งที่ทำการแห่งใหม่ ณ ตำบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา 24/8/2563 15:18:58น. 432

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ในโอกาสตั้งที่ทำการแห่งใหม่ ณ ตำบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ในโอกาสตั้งที่ทำการแห่งใหม่ ณ ตำบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา

             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์   ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ พันตำรวจโท นพรัช ยังดำรง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา  ในโอกาสตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา เปิดที่ทำการแห่งใหม่ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงจากกงสุลญี่ปุ่น สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาและผู้แทน รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / งานวิเทศสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/8/2563 15:18:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน