การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

31/8/2563 8:54:42น. 976
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28- 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณบดีวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศร่วมประชุมกว่า 30 แห่ง อธิการบดี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และบรรยายนำในหัวข้อ "Zero to One and so on" จากความไม่รู้ สู่ความรู้และการนำไปใช้ โดยกล่าวถึงการบริหารจัดการความรู้สู่ความสำเร็จจากบุคคลในประวัติศาสตร์ และแนวทางการสอนเพื่อคนรุ่นใหม่ ซึ่งสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องมี คือ “การมองเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็น” ผสมผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี และกล่าวถึง 6C: curiosity-creativity-cumulation-collaboration-communcation-commercialization ช่วงหนึ่งได้ quote Bill Gates "Success is a lousy teacher. Failure teaches you more." รวมถึงการนำความรู้ไปสู่ innovation และส่วนที่สำคัญคือการจัดการศึกษาในยุคสมัยนี้่และต่อๆ ไป พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ในการประชุมสภาฯ ได้หารือเรื่องกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ในหลายมุมมอง ทั้งข้อมูลและการวิเคราะห์ แผนการดำเนินการ รวมถึงทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ การผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ เพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
31/8/2563 8:54:42น. 976
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน