คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน "

10/9/2563 9:29:49น. 1085

วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน " วิทยากรโดย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายจงรักไทย เปลวทอง ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้เป็นการแจ้งขั้นตอน ระเบียบการขอตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุนพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากบุคลากรภายในคณะฯ นำไปสู่การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
10/9/2563 9:29:49น. 1085
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน "

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน