คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน

21/9/2563 10:16:53น. 1268
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน

         เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ Smart gel good health (เจลประคบเย็นเพื่อสุขภาพ)ภายใต้การสนับสนุนของโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 12 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม “ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์สังคมไทย” สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์พุฒิภัทร (โรงเรียนผู้สูงอายุ) วัดแม่กาห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

         โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเคียน คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนที่สนใจกว่า 140 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

   มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนในร่างกาย และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพพื้นฐาน (เจลลดไข้) เพื่อใช้ในครัวเรือนได้ รวมถึงแนะนำหลักการบริโรคอาหารที่ถูกต้อง การคัดกรองความดะนโลหิตสูง และการฝึกตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน (อสม.) อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งผู้เข้าร่วมอบรมและชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
21/9/2563 10:16:53น. 1268
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน

#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ #นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเคียน
#sdg3 #sdg4 #sdg12 #sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน