ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการหลักสูตรพบครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ

23/9/2563 14:18:39น. 1425
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการหลักสูตรพบครูแนะแนวและนักเรียนออนไลน์จากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยให้ความรู้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแนะแนวการศึกษาต่อโดยตรงกับนักเรียนและครูแนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อเผยแพร่และนำเสนอภาพลักษณ์ให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาได้เห็นคุณค่า และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ เป็นทางเลือกหนึ่งของการเข้าศึกษาต่อ และเป็นการประชาสัมพันธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาและข้อมูลทางวิชาการสู่ชุมชน / ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
23/9/2563 14:18:39น. 1425
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการหลักสูตรพบครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ

#คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน