คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดฝึกอบรม " การขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ " 29/9/2563 9:36:25น. 462

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดฝึกอบรม " การขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ "

วันที่ 26 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดฝึกอบรม " การขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ " ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากบริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ด้วยที่คณะเกษตรฯ เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) ให้กับนิสิต ทั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเฉพาะด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2563 9:36:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน