สภานิสิตแจ้งผลการพิจารณางบประมาณของหน่วยกิจกรรมนิสิต 1/10/2563 9:46:18น. 306

สภานิสิต
วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. สภานิสิตได้ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณางบประมาณของหน่วยกิจกรรมนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้งบประมาณโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรนิสิต จำนวน 600,000 บาท รวมทั้งให้โอกาสทุกหน่วยกิจกรรม ประกอบด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต และชมรมนิสิต มีโอกาสในการซักถาม และตอบข้อสงสัยในการพิจารณางบประมาณดังกล่าว ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายสงกรานต์ หาญจริง รองประธานสภานิสิตฝ่ายการเงินและงบประมาณ เป็นประธานในที่ประชุม 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2563 9:46:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน