“UPITI” ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

3/10/2563 10:00:48น. 2039

ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ โดยนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาไปจัดแสดง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ได้พัฒนาด้าน วทน. ผ่านมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ภาคเหนือ และเพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้าน วทน. สู่ความยั่งยืนด้านธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม   
ข้อมูล/ข่าว :    กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
3/10/2563 10:00:48น. 2039
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน