นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

10/10/2563 16:32:40น. 1115
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง และดร.ณัฐวุฒิ  สัพโส และนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน ช่วงเวลา 08.00-14.00 น.
ณ กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และช่วงเวลา 14.30-16.30 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากชั้นเรียนและตำรา

 
facebooktwitterline


ภาพ :   นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   
10/10/2563 16:32:40น. 1115
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน