เภสัชฯ เครื่องสำอาง ม.พะเยา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมคิดค้นเครื่องสำอางที่ผลิตมาจาก “ดอกคำใต้” 4/11/2563 15:50:47น. 1477

เภสัชเครื่องสำอาง ม.พะเยา


วันนี้ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยพะเยาโดย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการเครื่องสำอางและความงามประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การนำเสนอผลงานของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับศาสตร์องค์รวมเพื่อความงามที่สมดุล โดยพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามพื้นถิ่น พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ผ่านกระบวนการความคิดโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาเรียนรู้และปรับใช้ เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสินค้า พร้อมศึกษากลยุทธ์และหลักการตลาด นำเสนอต่อผู้ประกอบการ และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
นางสาว วัชราภรณ์ สมเครือ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางกล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอในวันนี้ คือเครื่องสำอางที่ทำมาจากต้นกระถินเทศ หรือที่เราเรียกกันว่า (ดอกคำใต้) ซึ่งดอกคำใต้นี้ เป็นหนึ่งในชื่ออำเภอของจังหวัดพะเยา ทางกลุ่มเราจึงศึกษาพืชชนิดนี้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช่น เซรั่ม โทนเนอร์ และ น้ำหอม ที่มีสารสกัดจากดอกคำใต้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชในท้องถิ่น สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อแสดงผลงานประจำปีภาค การศึกษา 2563 โดยมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากกว่า 10 ชิ้น พร้อมยื่นขออนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนิสิต อีกมากกว่า 10 ผลงาน พร้อมเป็นการสนับสนุนให้นิสิตเกิดการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการอีกด้วย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโจทย์หลักสำคัญในการพัฒนากระบวนการความคิดของนิสิต สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการวิจัยสู่ชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ของสาขาที่ว่า ผลิตได้ ขายเป็น เน้นวิชาการ ก่อให้เกิดการประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องสำอาง ที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเศษฐกิจ สังคม เพื่อเข้าสู่ในระดับสากลต่อไป”
กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้น ณ ห้อง UP SPACE อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ประกอบการจากหน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมแนะนำแนวทางให้กับน้อง ๆ นิสิต เพื่อในอนาคตจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ การผลิตเครื่องสำอางไทย สู่ระดับโลกต่อไป     

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2563 15:50:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน