นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

10/11/2563 10:31:33น. 1731
นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทั้งคณาจารย์และนิสิตจากทุกสาขาวิชา ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และคณะครูจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนและคณะครูอีกด้วย
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
10/11/2563 10:31:33น. 1731
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน