คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัพะเยา จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอน หนังสือและตำรา 13/11/2563 16:04:29น. 469

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัพะเยา จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอน หนังสือและตำรา

ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน  .. 2563 เวลา 08.30-18.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา  รัตนาปนนท์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ในเรื่องการเขียน การผลิต และการเผยแพร่หนังสือ ตำราวิชาการ แสวงหา เลือกสรร ตำรา เอกสาร บทความ และสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม  ต่อไป                                                              

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2563 16:04:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน