โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Best Practice of Social Enterprise Empoweri

3/12/2563 14:58:05น. 446
 ผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการท้องถิ่นด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางสังคม” รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 4 โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practice of Social Enterprise Empowering by Local Government) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนากระบวนการการส่งเสริมผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการทางสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พงศธร ทรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
3/12/2563 14:58:05น. 446
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Best Practice of Social Enterprise Empoweri

#คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น #มูลนิธิฮันส์ ไซเดล
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg8

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน