พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนวัดท้ายตลาด จังหวัดอุตรดิตถ์

18/12/2563 14:15:42น. 1062
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนวัดท้ายตลาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 155 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "นกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก" โครงการล้านนาตะวันออก "เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก"สู่การท่องเที่ยวเชื่ออมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาฟิสิกส์ เป็นผู้บรรยายและนำชม ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
18/12/2563 14:15:42น. 1062
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนวัดท้ายตลาด จังหวัดอุตรดิตถ์

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน