คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5

18/1/2564 17:10:40น. 1134
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5
        ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ นางสาวสุธาสินี หินแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5 โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต งานวิชาการ และสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีแผนดำเนินโครงการระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 นี้ พร้อมทั้งเดินทางเข้ามอบข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงของใช้ที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเจริญใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ผู้อำนวยการ และคุณครู โรงเรียนเจริญใจเป็นอย่างดียิ่งPrint Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5

#สำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5 #ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #นางสาวสุธาสินี หินแก้ว #นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ #โรงเรียนเจริญใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน