คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม e-Budget ให้กับบุคลากร

27/1/2564 15:42:23น. 263
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่นักกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ระบบ e-Budget มากขึ้น และสามารถทำเบิกจ่ายได้ถูกต้อง โดยนายณัฐพงษ์ ขวัญจริง นักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรให้คำบรรยายเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
27/1/2564 15:42:23น. 263
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม e-Budget ให้กับบุคลากร

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน