คณะสหเวชศาสตร์ ต้อนรับ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

28/1/2564 15:51:40น. 432
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร อาจารย์ ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ อาจารย์ ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ และ อาจารย์ ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างงานโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตำบลแม่ใจ ตำบลแม่สุก และตำบลป่าแฝกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื้นที่ภายใต้โครงการยกระดับเศษรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) มีผู้เข้ารายงานตัวจำนวน 45 คน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัว ช่วงเช้าเวลา 9.00 . ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินโครงการตำบลแม่ใจ เวลา 13.00 . ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินโครงการตำบลป่าแฝก และเวลา 15.00 . ผู้ผ่านคัดเลือกดำเนินโครงการตำบลแม่สุก   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
28/1/2564 15:51:40น. 432
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ ต้อนรับ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

#คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #1ตำบล1มหาวิทยาลัย
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน