คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

1/2/2564 11:03:17น. 693
1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
โครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้แผนงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ณ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญทองหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชนนวัตกรรม จากการประการศรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 โโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย ผศ.ดร. ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ หัวหน้าโครงการ และคณะผู้ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง, นายพสิษฐ์ มณีอินทร์, นายทนงศักดิ์ นิราศ, นางสาวทิพย์เกสร สุรินะมณี และนายพงศธร ทรงทอง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดนวัตกรชุมชนนำโดย นางสุพรรณี เวียงคำ ประธานสถาบันการจัดการการเงินชุมชนตำบลเวียง

นับได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนานวัตกรรมการจัดการการเงินเพื่อสวัสดิการสังคมร่วมกัน ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยา ตามวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ของขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯนี้ และพร้อมที่จะดำเนินงานวิจัย การบริการวิชาการในการเสริมสร้างภูมิปัญญาที่เข้มแข็งเพื่อชุมชนต่อไป


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
1/2/2564 11:03:17น. 693
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

#คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
#sdg1 #sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน