คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "ผู้ปกครองนิสิตใหม่ พบคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ "

15/2/2564 15:55:27น. 851
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ผู้ปกครองนิสิตใหม่ พบคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ "

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ผู้ปกครองนิสิตใหม่ พบคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ " ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงใช้การประชุมผ่านแอพพิเคชั่น ZOOM และ Facebook Live


นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม รองคณบดี ประธานหลักสูตร พร้อมบุคลากร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมโดยแบ่งนิสิตแต่ล่ะสาขาวิชา พบกับอาจารย์ และแนะนำสาขาวิชา ความโดดเด่น ของแต่ล่ะหลักสูตรให้กับนิสิตใหม่ ได้รับทราบ และในช่วงท้ายได้ชี้แจ้ง ทุนการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ สวัสดิการ เมื่อนิสิตไม่สบาย เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย พร้อมแนะนำสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
15/2/2564 15:55:27น. 851
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "ผู้ปกครองนิสิตใหม่ พบคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน