วิทยาลัยการศึกษา จัดอบรมแนวทางการจัดทำการประเมินตนเอง โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 23/2/2564 17:07:16น. 71

โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการประชุมอบรมแนวทางการเตรียมความพร้อมการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก ผู้เชี่ยวชาญ การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน และ หลักการและวิธีการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/2/2564 17:07:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน