มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๔

25/2/2564 16:43:09น. 425
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๔


           เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตร่วมแห่ข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงร่วมขบวนทางน้ำในกว๊านพะเยา ในโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๔กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” จากท่าเรือน้ำวัดติโลกอาราม ไปยังท่าน้ำหลัง อุโบสถกลางน้ำวัดศรีโคมคำ พร้อมมีวงปี่พาทย์พื้นเมือง และการฟ้อนบนเรือ และเคลื่อนขบวนสู่พระวิหารพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้นำถือพานสักการะ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๓๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้แทนชุมชน บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาโดยบริเวณหน้าพระวิหารได้มีคณะฟ้อนเล็บ จากชุมชนวัดศรีโคมคำฟ้อนรับขบวนแห่ ภายในพิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายซุ้มดอกสักการะ และประเคนบาตรหลวงใส่ข้าวทิพย์ถวายแด่พระเจ้าตนหลวง พร้อมกับถวายปัจจัยและพานข้าวทิพย์แด่พระสงฆ์ หลังจากเสร็จพิธีอธิการบดีมหาลัยพะเยาได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตและกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้

       มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการจัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๕  โดยในปีนี้ จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลเมืองพะเยา ชุมชน ๑๔ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และวัดศรีโคมคำ โครงการนี้ถือเป็นการนำเอาประเพณีตานข้าวใหม่ที่มีอยู่ในทุกท้องถิ่นภาคเหนือมาเชื่อมโยงกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดพะเยา เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีให้มีความโดดเด่นส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชนของจังหวัดพะเยา อีกทั้งปลูกฝังค่านิยมสร้างจิตรสำนึกความเป็นไทยความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนิสิต ตลอดจนเป็นการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รัตนพพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง /ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
25/2/2564 16:43:09น. 425
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๔

##มหาวิทยาลัยพะเยา #กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิตตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน