หลักสูตร CG พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดียให้กับกลุ่มอาชีพอำเภอจุน

2/3/2564 10:47:25น. 183
พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิก
         เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 อาจารย์วิสูตร แก่นเมือง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย กับวิถีชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีทักษะความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคนิคการบันทึกภาพ การตัดต่อ การใช้มุมกล้องเบื้องต้นในการบันทึกภาพสินค้าและบริการ ร่วมไปถึงเพื่อให้กลุ่มอาชิพสามารถสร้างมูลค่าและรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น
          โดยมีกลุ่มอาชีพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เข้าร่วมจำนวน 5 กลุ่มอาชีพ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 40 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
2/3/2564 10:47:25น. 183
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตร CG พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดียให้กับกลุ่มอาชีพอำเภอจุน

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน