คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสอนและการวิจัย

2/3/2564 14:10:28น. 261
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสอนและการวิจัย

     เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสอนและการวิจัย หัวข้อ “การให้คำปรึกษาและสร้างเครื่องมือการวิจัย” ณ ห้อง CE14206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานของ UP-PSF ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ประธานหลักสูตร ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม

                               

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ข้อมูล : นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ นักวิชาการศึกษา

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
2/3/2564 14:10:28น. 261
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการสอนและการวิจัย

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน