ม.พะเยา 1 ใน 22 ทีม ลงสนาม Research to Market ระดับประเทศ

3/3/2564 9:48:49น. 1623
UPITI

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ นำตัวแทนทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 8” ระดับประเทศ (Research to Market : R2M Thailand 2021) ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ซึ่งโครงการ R2M เป็นโครงการที่ดำเนินการและสนับสนุนโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยทีม Shakit จากมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลงานชุดเตรียม DNA ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้


ทีม Shakit

1.นายรัตพล จอมแปง             คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2.นางสาววิปัสสนา ศรีจันทร์     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.นางสาวพรนภา สมศรี           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.นางสาวนิภาพร จันต๊ะวงค์       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
3/3/2564 9:48:49น. 1623
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา 1 ใน 22 ทีม ลงสนาม Research to Market ระดับประเทศ

#สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน