สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดประชุมระดมความคิดเห็น “การพัฒนาอาหารเหนือในจังหวัดพะเยาสู่ระดับสากล”

3/3/2564 17:04:38น. 1777
UPITI

ในวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โคงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City ) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา(UPITI) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้พะเยา ในหัวข้อ “การพัฒนาอาหารเหนือในจังหวัดพะเยาสู่ระดับสากลเวลา ณ ร้านอาหารถ้วยก๋าไก่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การดำเนินการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการ ร่วมกับ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ หัวหน้าโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา ผู้ร่วมวิจัย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ นักปั้นแบรนด์ธุรกิจอาหารและการเกษตร Karb Studio มาร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้พะเยาในครั้งนี้อีกด้วย

โดยวัตถุประสงค์ในการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวังหวัดพะเยา ร่วมพัฒนาเมนูอาหารในจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นการพัฒนาอาหารเหนือในจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับสู่สากล     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
3/3/2564 17:04:38น. 1777
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดประชุมระดมความคิดเห็น “การพัฒนาอาหารเหนือในจังหวัดพะเยาสู่ระดับสากล”

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI #PhayaoLearningCity #ita64
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน