คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด "นิทรรศการและการนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์"

5/3/2564 15:51:26น. 804
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นิทรรศการและการนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ กระบวนการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหา กรอบงานวิจัยตามแบบสากล

ในวัน ที่ 4-5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด "นิทรรศการและการนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์"  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่คณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของนิสิตชั้นปีที่ 5 ในรูปแบบโปสเตอร์ และการบรรยาย

โดยโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์  นี้เป็นหนึ่งในรายวิชา "หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม” เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้และทักษะ  จากชั้นปีที่ 1-5 ผ่านการคิดกลั่นกรอง รวบรวม ประมวลผล และบูรณาการร่วมกัน ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหา  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลให้โครงงาน อยู่ในกรอบงานวิจัยตามแบบสากลให้ได้ออกมาพัฒนาเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. ชัยพัฒน์ ลาพินี คณะวิทยาศาสตร์  ดร. รัชนีพร กงซุย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   และดร. นภาพร เอี่ยมละออ คณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์คณะเภสัชศาาตร์ นิสิต และผู้สนใจ ร่วมชมและให้ข้อเสนอแนะในผลงานโปสเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนคณะเภสัชศาสตร์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “บัณฑิตได้มาตรฐาน

----------------------------------

สำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 3188

 

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    วิจิตรศักดิ์ คำดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
5/3/2564 15:51:26น. 804
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด "นิทรรศการและการนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์"

#คณะเภสัชศาสตร์ #นิทรรศการและการนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน