ขอแสดงความยินดีกับผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

15/3/2564 14:06:00น. 955
ผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Buranrat B., Boontha S., Temkitthawon P, Chomchalao P. (2020). Anticancer activities of Careya arborea Roxb on MCF-7 human breast cancer cells. Biologia, 75, 2359–2366

 ขอแสดงความยินดี

ผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา

อาจารย์สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-020-00535-6

Buranrat B., Boontha S., Temkitthawon P, Chomchalao P. (2020). Anticancer activities of Careya arborea Roxb on MCF-7 human breast cancer cells. Biologia, 75, 2359–2366

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
15/3/2564 14:06:00น. 955
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน