ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

15/3/2564 14:19:21น. 993
ผศ. ภญ. ปรียเนตร วิไลรัตน์  ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า  รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Wilairat P, Kengkla K, Kaewpanan T, Kaewthong J, Ruankon S, Subthaweesin S, Stenehjem D and Saokaew S. (2020). Comparative efficacy and safety of interventions for preventing chemotherapy-induced oral mucositis in adult cancer patients: a systematic review and network meta-analysis European Journal of Hospital Pharmacy, 27, 103-110.

 ขอแสดงความยินดี กับ

ผศ. ภญ. ปรียเนตร วิไลรัตน์

ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า

รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

https://ejhp.bmj.com/content/27/2/103

Wilairat P, Kengkla K, Kaewpanan T, Kaewthong J, Ruankon S, Subthaweesin S, Stenehjem D and Saokaew S. (2020). Comparative efficacy and safety of interventions for preventing chemotherapy-induced oral mucositis in adult cancer patients: a systematic review and network meta-analysis European Journal of Hospital Pharmacy, 27, 103-110.

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
15/3/2564 14:19:21น. 993
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน