ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

23/3/2564 16:24:09น. 873
ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ

ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

https://rdo.psu.ac.th/sjstweb/journal/42-6/24.pdf


Fachrunniza Y, Srivilai J, Wisuitiprot V, Wisuitiprot W, Suphrom N, Temkitthawon P, et al. (2020). Tectona grandis, a potential active ingredient for hair growth promotion. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(6), 1352-1359.  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
23/3/2564 16:24:09น. 873
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน