คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการยุวชนอาสา ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน”

31/3/2564 16:08:06น. 284
ยุวชนอาสา
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการยุวชนอาสา ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพนิสิตให้สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ความรู้ได้ในสถานการณ์จริงจนนำไปสู่นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ หัวหน้าโครงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง, ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี, อาจารย์ณัฏฐิมา มากชู คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น, อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

 
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
31/3/2564 16:08:06น. 284
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการยุวชนอาสา ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน”

#คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ยุวชนอาสา #สวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน
#sdg2 #sdg4 #sdg8

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน