ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา ร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ThaiPBS จัดฝึกอบรม การหาเรื่องเล่าจากชุมชนเพื่อผลิตรายการของชุมชน

7/4/2564 11:08:37น. 108
 ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา

     ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส  จัดฝึกอบรม การหาเรื่องเล่าจากชุมชนเพื่อผลิตรายการของชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและเข้าถึงสิทธิด้านการสื่อสาร ให้กับนักสื่อสารชุมชน มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้วัดโป่งคำ  กลุ่มลูกหลานคนเมืองโพง สถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอสันติสุข  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลอำเภอสันติสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง จังหวัดน่าน จำนวน 30 คนเข้าร่วม  ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน ณ มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้วัดโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน     ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ (พี่อู๋ วิงค์ วิงค์) มาให้ความรู้และแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่อง การหาจุดสนใจในการพัฒนาเนื้อหาสื่อให้โดนใจ   พร้อมกับแนวคิดและวิธีการพัฒนาเรื่องเล่าไปสู่การผลิต รวมทั้งเทคนิคการใช้ช่องการสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก  จากนายสุรพงษ์ พรรณวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ผศ.ดร. ภัทรา  บุรารักษ์  หัวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
7/4/2564 11:08:37น. 108
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา ร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ThaiPBS จัดฝึกอบรม การหาเรื่องเล่าจากชุมชนเพื่อผลิตรายการของชุมชน

# ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน