คณะศิลปศาสตร์มอบผลงานสื่อนวัตกรรมจากการบูรณาการพันธกิจวิชาการและบริการวิชาการ

16/4/2564 16:21:25น. 1603
คณะศิลปศาสตร์มอบผลงานสื่อนวัตกรรมจากการบูรณาการพันธกิจวิชาการและบริการวิชาการ

        เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี รศ.พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้มอบผลงานสื่อนวัตกรรมจากการบูรณาการพันธกิจและบริการวิชาการ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีตัวแทนผู้รับมอบ คือ คุณคมขำ อัตโถปกรณ์ คุณธวัช สุทธวงค์ และ คุณนัฐนที ศรีวิราช ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยผลงานนวัตกรรมประกอบด้วย


1. นวัตกรรมนิทานชุมชนสองภาษา รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม จำนวน 120 เล่ม นิทานชุมชนภาษาอังกฤษ

    จำนวน 50 เล่ม และนิทานตำนานพื้นบ้านภูกามยาว จำนวน 50 เล่ม รวมทั้งหมด 220 เล่ม 

2. โปรแกรมประยุกต์ภาษาดี ผ่าน Application เด็ก 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รับผิดชอบโดย

    รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

3. ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมการแปลภาษา รับผิดชอบโดย ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์


โดยผลงานนวัตกรรมทั้ง 3 ผลงาน ได้รับการสนับสนุนทุนภายใต้การบูรการพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการประกอบด้วย

1. ทุนพัฒนาสื่อต้นแบบโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. ทุนสนับสนุนโครงการการวิจัยคณะศิลปศาสตร์

3. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)


ข้อมูล : ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม / ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ / รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา   ธีรานนท์

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                        

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะผู้บริหารผู้รับผิดชอบโครงการ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
16/4/2564 16:21:25น. 1603
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์มอบผลงานสื่อนวัตกรรมจากการบูรณาการพันธกิจวิชาการและบริการวิชาการ

#คณะศิลปศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน