ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สืบสานประเพณีไทย "รดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา"

19/4/2564 19:43:22น. 609
รดน้ำดำหัว
          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำบุคลากรเข้ารดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และร่วมสืบสานประเพณีไทย พร้อมรับพรจากท่านอธิการบดี เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต หลังจากนั้น บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้เข้ารดน้ำดำหัวและรับพรจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
19/4/2564 19:43:22น. 609
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สืบสานประเพณีไทย "รดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา"

#สืบสานประเพณีไทย #วันสงกรานต์ #รดน้ำดำหัว #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน