อบรมวิธีใช้งานระบบ UP-DMS

27/4/2564 16:57:50น. 2201
อบรมวิธีใช้งานระบบ UP-DMS
วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ UP-DMS สัญจรวิทยาเขตเชียงราย ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อให้บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายเข้าใจการทำงานของระบบและสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลางและนายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากกองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย การสร้างลายเซ็นต์ดิจิทัล การลงทะเบียนแจ้งเตือนผ่าน Line Application การสร้างทางเดินเอกสาร การเกษียนและ Stamp หนังสือสำหรับงานธุรการ หัวหน้างาน และผู้อำนวยการ การรับเข้า-ส่งออก และหนังสือเวียน ผ่านระบบ UP-DMS ซึ่งจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นี้


นอกจากนี้ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทดสอบการใช้งานจริง เช่น การสร้างหนังสือใหม่ การรับเข้า-ส่งหนังสือตามทางเดินเอกสาร การเปิดเอกสารแจ้งเตือนใน Line การเกษียนและ Stamp หนังสือ การส่งหนังสือเวียน การตรวจเช็คสถานะหนังสือ และวิธีการตรวจสอบการปลอมลายเซ็นต์ดิจิทัล (Digital Signature) อีกด้วย
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
27/4/2564 16:57:50น. 2201
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อบรมวิธีใช้งานระบบ UP-DMS

#digital #ลายมือชื่อ #ดิจิทัล #เชียงราย #line
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน