คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามกรอบระยะเวลากา

12/5/2564 18:09:42น. 346
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามกรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามกรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารรสุขศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดทำหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนสู่การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร”


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
12/5/2564 18:09:42น. 346
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามกรอบระยะเวลากา

#คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #PHUP #UniversityofPhayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน