คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกิจกรรม "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนานักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ"

30/5/2564 14:56:45น. 221
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกิจกรรม "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนานักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ"
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

        จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกิจกรรม "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนานักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Microsoft teams

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถาวร ล่อกา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการให้ความรู้และข้อเสนอแนะในประเด็นเนื้อหาของแต่ละบทความ ทั้งนี้ มีนักวิจัยส่งบทความวิจัยเพื่อเตรียมเผยแพร่ระดับนานาชาติจำนวน 8 ท่าน
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ศุภลักษณ์ อยู่ยอด และ ดร.ปาณิสรา หลีค้วน   
ข้อมูล/ข่าว :    ศุภลักษณ์ อยู่ยอด และ ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   
30/5/2564 14:56:45น. 221
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกิจกรรม "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนานักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ"

#คณะพยาบาลศาสตร์ #โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย #การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนานักวิจัย #การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ #ดร.ถาวร ล่อกา #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน