ขอแสดงความยินดีกับ ดร. เภสัชกร มธุกร สายนาคำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ

7/6/2564 15:58:10น. 74
ดร. เภสัชกร มธุกร สายนาคำ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นจากสารสกัดกระเจี๊ยบเขียว

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์.

อาจารย์ ดร. เภสัชกร มธุกร สายนาคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 

ผลงานวิจัยเรื่อง

"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นจากสารสกัดกระเจี๊ยบเขียว"

ในวารสารวิชาการ

"วารสารเกษตร (Journal of Agriculture)"

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2563

.

โดยมีผู้วิจัยร่วม ได้แก่

1) นางสาวพัชรีวรรณ เบ้าคำ

2) นางสาวตฤณลดา แสงทอง

3) นางสาวนิชนันท์ สุชนวัฒนกุล

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


.

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ลิงค์

https://li01.tci-thaijo.org/.../joacmu/article/view/223775

.     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
7/6/2564 15:58:10น. 74
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ดร. เภสัชกร มธุกร สายนาคำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ

#การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นจากสารสกัดกระเจี๊ยบเขียว
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน