ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมแนะนำการให้บริการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

21/6/2564 15:30:18น. 2082
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมแนะนำการให้บริการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ เป็นวิทยากรแนะนำการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา จำนวน 150 คน โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิชญนนท์ มณีชาติ (หัวหน้างานบริการ)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
21/6/2564 15:30:18น. 2082
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมแนะนำการให้บริการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

#SDG4 #SDG17 ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##แนะนำการให้บริการ ##ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน