คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

24/6/2564 15:13:25น. 1592
กิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ในระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft team นำโดยผศ. ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานหลักสูตร หัวหน้างานวิชาการ บรรณารักษ์ และนักวิชาการกิจการนิสิต ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถานการณ์โควิด-19 ปีการศึกษา 2564  นอกจากนี้แล้วกิจกรรมยังมีการเปิดโอกาสนิสิตใหม่และผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น กองทุนเพื่อการศึกษา, ช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านการเรียนต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีนิสิตใหม่ รหัส 64 เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
24/6/2564 15:13:25น. 1592
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#กิจกรรมปฐมนิเทศ 2564 #เตรียมความพร้อมด้านวิชาการนิสิตพยาบาลศาสตร์ #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน