คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนากระบวนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสต

28/6/2564 15:39:39น. 1997
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนากระบวนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธณุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนากระบวนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ พื้นที่เรียนรู้ ชั้น 2 ตึกคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารฯ และหน่วยงานสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
28/6/2564 15:39:39น. 1997
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนากระบวนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสต

#SchoolofPublicHealth #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #universityofphayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #EdPEx #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน