โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

20/7/2564 13:19:16น. 1376
โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณรอบอ่างหลวง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตจิตอาสา โดยได้นำตัวแทนนิสิตดูแลต้นไม้บริเวณรอบอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา  พร้อมทั้งปล่อยปลาจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว ทั้งนี้ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) มุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม “ใจอาสา”  และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ “ด้านบุคลิกภาพ” งานจิตอาสาจึงเป็นแนวทางการพัฒนานิสิตให้เป็นอาสาสมัครจิตอาสา โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ ความสามารถของตนเอง ไปทำประโยชน์ ทำความดีเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน

จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นโครงการโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริการชุมชน ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าหรือต้องการความช่วยเหลือ โดยความมุ่งหวังพื้นฐานคือ การสร้างจิตสาธารณะให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้เป็นที่เข้าใจทั่วกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความสำคัญ ใส่ใจให้การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเสมอมา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง /ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
20/7/2564 13:19:16น. 1376
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#โครงการเราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ #ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน