โครงการอบรมนิสิตจิตอาสา Peer Counselor ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team)

22/7/2564 14:12:15น. 1031
เข้าร่วมประชุมออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 17 -18 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดำเนินการจัดโครงการอบรมนิสิตจิตอาสา Peer counselor ครั้งที่ 2 และแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team รับความสนใจจากนิสิต และบุคลากร ที่ผ่านการอบรมครั้งที่ 1 เข้ามาร่วมอบรมเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษา การสังเกต การประยุกต์ใช้ทักษะการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การให้คำปรึกษาและแนวทางการช่วยเหลือ การส่งต่อในกรณีที่ตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี นักจิตวิทยาการปรึกษา และ คุณวันชัย ยวนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย


    

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ / พัชรินทร์ ขุ่ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
22/7/2564 14:12:15น. 1031
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการอบรมนิสิตจิตอาสา Peer Counselor ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team)

#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน