โครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิต

19/8/2564 10:57:13น. 498
อบกน

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภานิสิต คณะกรรมการองค์การนิสิต คณะกรรมการเวียง คณะกรรมการสารวัตรนิสิต เข้าร่วมโครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของ อบกน. เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยหน่วยกิจกรรมดังกล่าว ต้องรายงานการดำเนินงานภาพรวม ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา การรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของทุกหน่วยกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
19/8/2564 10:57:13น. 498
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิต

#SDG17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน