ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์กลางภาค 1/2564

19/8/2564 15:08:31น. 3740

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 โดยการประชุมผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งมีอาจารย์ผู้ประสงค์ลงทะเบียนขอจัดสอบออนไลน์ รวมจำนวน 84 รายวิชา จำนวนนิสิต 11,114 คน และจำนวน 11 คณะ ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, แพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การจัดสอบกลางภาคออนไลน์จะดำเนินการสอบตามปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาในระหว่างวันที่ 21 – 29 สิงหาคม 2564
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   yupa.kh, งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ํํํํงานผลิตสื่อนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   
19/8/2564 15:08:31น. 3740
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์กลางภาค 1/2564

#UP LMS
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน