ม.พะเยา ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ส่งผู้ป่วยนอกได้รับการรักษาต่อ (OP Refer)

23/8/2564 16:14:46น. 1413
ลงนามความร่วมมือ


           วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาต่อ (OP Refer) ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดี ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินภารกิจเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกันให้เกิดความเชื่อมโยงตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” มหาวิทยาลัยยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและให้ความรู้ตลอดจนการทำงาน พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาและดูแลบุคลากร นิสิต ในมหาวิทยาลัยและประชาชนในจังหวัดพะเยา


          โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศุภชัย บุญอำพันธ์ ในนามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อ (OP Refer) ตามมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลของหน่วยบริการทุกอำเภอ ที่สังกัด กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/8/2564 16:14:46น. 1413
Print Friendly and PDF

ม.พะเยา ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ส่งผู้ป่วยนอกได้รับการรักษาต่อ (OP Refer)

#ลงนามความร่วมมือ #MOU
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน