กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญรับชมการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ผ่านทาง Facebook live

10/9/2564 15:43:34น. 665
Learning Space

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัย มีกำหนดการจัดกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ICT 1207 (Studio งานผลิตสื่อนวัตกรรม) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


โดยเป็นเวทีการแข่งขันทางวิชาการในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ ให้สามารถนำความรู้หรือทักษะที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้ โดยการยกระดับการศึกษา การสร้างรายได้ การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผ่านการนำเสนอบนเวทีการงานแข่งขันที่ครอบคุลมประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ตามตัวชี้วัดเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (Super KPI) ซึ่งจะมีการดำเนินการในรูปแบบ Pitching และนำเสนอผลงานด้วย Video Presentation ผ่านโปรแกรม zoom ร่วมกับการตอบประเด็นข้อซักถามโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ จะมีการประกาศผลรางวัล ต่างๆ อีกมากมาย อาทิ Platinum Gold Silver และ Bronze


         ท่านที่สนใจสามารถรับชมและส่งกำลังใจได้ผ่านทาง Facebook live เพจ กองบริหารงานวิจัย และเพจงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจักรพงค์ มาลีพัตร และคุณรัชฏาภรณ์ แก้วสืบ โทร 0 5446 6666 ต่อ 1048ดูไลฟ์สด คลิ๊กที่ ==>>  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สิริทัชญา   
ข้อมูล/ข่าว :    สิริทัชญา, วาสนา   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
10/9/2564 15:43:34น. 665
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญรับชมการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ผ่านทาง Facebook live

#กองบริหารงานวิจัย #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน